Upišite se u bazu

Search
Close this search box.

Licenciranje za provedbu naukovanja

U tijeku su upisi u srednje škole, a učenici koji žele upisati obrazovanje za obrtničko zanimanje, točnije zanimanje u sustavu vezanih obrta, za upis trebaju pronaći mjesto za naukovanje u licenciranom obrtu ili pravnoj osobi. U ovom članku pripremili smo ključne informacije koje će vam pomoći u pripremi i provedbi naukovanja.

Što to znači da je obrt licenciran? Kako se može ishoditi licencija?

Zahtjev za izdavanje dozvole (licencije) za prijam naučnika na naukovanje podnosi se područnoj obrtničkoj komori u županiji u kojoj je sjedište obrta, odnosno pravne osobe. Obrazac zahtjeva koji se podnosi te svi ostali potrebni obrasci mogu se dobiti u područnoj obrtničkoj komori ili preuzeti s internetske stranice HOK- a: http://www.hok.hr/obrazovanje/strukovno_obrazovanje_za_programe_vezanih_obrta/licenciranje

Uz zahtjev potrebno je priložiti:

1. obrtnicu ili rješenje trgovačkog suda (preslika).

Za mentora:

2. dokaze o stečenoj vrsti i razini obrazovanja, priznatom statusu, odnosno stečenom radnom iskustvu osoba koje izvode naukovanje: presliku majstorske diplome ili diplome fakulteta, više ili visoke škole, odnosno svjedodžbe o završnom ispitu s dokazom radnog iskustva u zanimanju te dokaz o položenom ispitu kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika na naukovanju (preslika);

3. zapisnik o ocjeni osposobljenosti radnika za rad na siguran način za osobe koje izvode naukovanje ili dokaz o oslobođenju od obveze osposobljavanja za rad na siguran način temeljem posebnog propisa (preslika);

4. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci);

5. suglasnost za traženje podataka;

6. potvrdu Suda časti HOK-a;

7. presliku osobne iskaznice.

Područna obrtnička komora zatim obavlja sljedeće propisane zadaće:

  • prosljeđuje obavijest Inspektoratu rada kako bi inspektor zaštite na radu pregledao radionicu i utvrdio udovoljava li svim potrebnim uvjetima koji se odnose na zaštitu na radu,
  • nakon dobivenog pozitivnog mišljenja, u vašu radionicu doći će komisija za licenciranje čija je zadaća utvrditi udovoljavate li svim propisanim uvjetima,
  • ako komisija utvrdi da su svi uvjeti ispunjeni, Hrvatska obrtnička komora izdat će vam dozvolu (licenciju) za prijam naučnika na naukovanje.

Licencija će vam osigurati da budete evidentirani u evidenciji licenciranih gospodarskih subjekata koje vodi HOK i koja je objavljena na internetskoj stranici HOK-a, područnih obrtničkih komora i aplikaciji e-naukovanje nadležnog Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kako bi svaki učenik koji traži mjesto za naukovanje mogao doći do vas.

Po jednom mentoru možete na naukovanje primiti do šest učenika pod uvjetom da najviše troje učenika naukovanje obavlja istovremeno.

Nakon što ste donijeli odluku o tome kojeg ćete naučnika uzeti na naukovanje, prije nego učenik započne svoje naukovanje dužni ste s njim, odnosno njegovim roditeljem ili skrbnikom sklopiti Ugovor o naukovanju.

Ako niste u mogućnosti osigurati 70% propisanih sadržaja praktične nastave, ali možete osigurati između 50% i 70% propisanih sadržaja praktične nastave svejedno možete dobiti licenciju pod uvjetom da sklopite Ugovor o zajedničkoj provedbi naukovanja s drugim licenciranim obrtom ili pravnom osobom. Tada će vam Komora izdati licenciju za zajedničku provedbu naukovanja. Ugovor o naukovanju naučnik u tom slučaju sklapa s oba mjesta na kojima obavlja naukovanje.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama, slobodno se obratite Tamari Dukić, našoj savjetnici za obrazovanje u Obrtničkoj komori Primorsko-goranske županije te savjetnicima za obrazovanje u Hrvatskoj obrtničkoj komori.

Izvor: Vodič za poslodavce za naukovanje, Hrvatska obrtnička komora, Projekt Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships, EP4A: https://www.hok.hr/obrazovanje/strukovno-obrazovanje-za-programe-vezanih-obrta/vodic-za-poslodavce-za-naukovanje

Povezane novosti

Informacije vezane za podnošenje prijave putem www.radnacrno.hr
Obrtnička komora Primorsko-goranske županije, Obrtnička komora Istarske županije i Obrtnička komora Ličko-senjske županije,  zajedno su u travnju 2024.godine pokrenule pilot projekt putem nove internetske stranice www.radnacrno.hr, čime je, u suradnji sa Državnim inspektoratom, omogućena anonimna prijava neregistriranih djelatnosti. Ističemo nekoliko bitnih informacija kod podnošenja prijava: Podsjećamo na osnovni razlog pokretanja ove inicijative, a to je […]
Zračna luka Rijeka vratila prošlogodišnji Cjenik za visoko frekventne korisnike parkirališnog prostora
Zahvaljujući uspješnom prošlotjednom sastanku i konstruktivnim zaključcima domaćih i inozemnih turoperatora, turističkih agencija, prijevoznika i predstavnika UHPA-e, TZ Kvarnera i Obrtničke komore PGŽ, Zračna luka Rijeka vratila je prošlogodišnji Cjenik parkiranja za visokofrekventne korisnike. Ova odluka potvrđuje važnost dijaloga i suradnje između Obrtničke komore, drugih institucija i upravljačkih tijela. Zahvaljujemo svima koji su svojim angažmanom […]
ZL Rijeka novim cjenikom za 2024. ozbiljno ugrozila poslovanje turističkog sektora
Na inicijativu turističkih agencija i prijevoznika 3. svibnja 2024. u Rijeci održan je sastanak u vezi novog cjenika parkiranja za visoko frekventne korisnike parkirnog prostora na ZL Rijeka za 2024. Direktor Zračne luke Rijeka 3. travnja 2024. godine donio je novi cjenik parkiranja za visoko frekventne korisnike parkirnog prostora na ZL Rijeka za 2024. godinu, […]