Upišite se u bazu

Search
Close this search box.

Udruženje obrtnika otoka Raba

Udruženje obrtnika Rab je izvanstranačka, samostalna, stručno poslovna organizacija obrtnika i trgovaca pojedinaca koji u skladu sa Zakonom o obrtu (u daljnjem tekstu: Zakon) obavljaju obrt i ostalih članova Udruženja.

Udruženje promiče obrt i obrtništvo, usklađuje, zastupa i predstavlja obrtnike i ostale članove Udruženja i njihove zajedničke interese na području Grada Raba i Općine Lopar.

Udruženje je dio jedinstvenog sustava organiziranosti obrta  kojeg čine udruženja obrtnika, područne obrtničke komore i Hrvatska obrtnička komora.

Udruženje je član Obrtničke komore Primorsko-goranske županije.

Zadaci i poslovi Udruženja jesu da na svom području:

 • promiče obrt i obrtništvo
  • informiranjem javnosti o obrtu i obrtništvu
  • osnivanjem pravnih osoba za izvršavanje zadaća Udruženja u vlasništvu ili suvlasništvu Udruženja
  • sudjelovanjem u kreiranju i provođenju europskih politika i prava usklađenih s tradicionalnim vrijednostima hrvatskog obrtništva
  • osnivanjem zaklada i fondacija
 • daje stručnu pomoć pri osnivanju i poslovanju obrta
 • razvija jedinstveni sustav organiziranosti obrta, u okviru zadataka utvrđenih Zakonom i ovim Statutom
 • usklađuje, zastupa i štiti interese svojih članova pred tijelima jedinica lokalne samouprave
 • pravodobno izvješćuje Područnu obrtničku komoru i Hrvatsku obrtničku komoru o svim pitanjima od interesa za obrtništvo  na svom području i za obrtništvo Hrvatske
 • omogući protok svih informacija jedinstvenog komorskog sustava prema svojim članovima, poglavito u svezi sa strukovnim pitanjima te pravima i dužnostima članova
 • sudjeluje u programima razvoja i poticanja inovacija u obrtništvu
 • obavlja poslove u području obrazovanja i osposobljavanja za potrebe obrtništva, osobito u razvijanju sustava cjeloživotnog učenja i mobilnosti
 • organizira strukovni rad kroz cehove, kao i putem odbora, komisija i drugih radnih tijela
 • raspravlja o svim strukovnim i gospodarskim pitanjima na vlastitu inicijativu ili na poticaj    Hrvatske obrtničke komore i Područne obrtničke komore
 • izvješćuje svoje članove o radu i odlukama Područne obrtničke komore i Hrvatske obrtničke komore te predlaže poduzimanje mjera u interesu svojih članova
 • obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i općim aktima

  Udruženje u svom radu surađuje sa tijelima jedinica lokalne samouprave u izgradnji gospodarskog sustava, određivanju razvojne i tekuće gospodarske politike i rješavanju drugih pitanja od značaja za obrtništvo, poduzetništvo te ukupno gospodarstvo jedinica lokalne samouprave.

  Udruženje putem Područne obrtničke komore surađuje sa Županijom  i drugim institucijama koje djeluju na razini Županije.

  Udruženje surađuje sa znanstvenim, istraživačkim, stručnim, obrazovnim i drugim organizacijama i njihovim zajednicama gdje se primjena suvremenih i znanstvenih dostignuća može dovesti u funkciju razvoja i postizanja boljih rezultata u proizvodnji i poslovanju obrtništva i poduzetništva.

  U interesu svojih članova, Udruženje može surađivati i povezivati se s ostalim udruženjima u Županiji, zemlji i inozemstvu i drugim asocijacijama, te organizirati različite oblike suradnje, o čemu izvještava Područnu obrtničku komoru.

  Brza navigacija