Upišite se u bazu

Search
Close this search box.

Tajnik Udruženja

Za obavljanje stručnih, administrativnih, pomoćnih i drugih poslova osniva se ured Udruženja obrtnika Rab.

Organizacija ureda treba odgovarati potrebama i zahtjevima članova Udruženja te omogućavati stručno, kvalitetno, pravodobno i odgovorno izvršavanje zadaće Udruženja utvrđene ovim Statutom i ostalim aktima Udruženja.

Komorski ured obavlja naročito sljedeće zadatke:

  • prati, proučava i analizira društvena i gospodarska kretanja koja su značajna za obrtništvo i malo poduzetništvo,
  • priprema informacije, analize, te obavlja i druge poslove nužne za funkcioniranje tijela Udruženja,
  • pruža stručnu i drugu pomoć članovima Udruženja,
  • obavlja i druge stručne administrativne i slične poslove koji proizlaze iz djelokruga Udruženja.

Tajnik Udruženja odgovoran je za provedbu politike tijela Udruženja, izvršavanje njihovih odluka, zaključaka i drugih akata.

Tajnik Udruženja organizira rad tijela Udruženja, rukovodi radom Ureda Udruženja prema svojim ovlastima, te obavlja druge poslove za koje ga ovlaste tijela Udruženja.

Tajnik Udruženja obrtnika Rab je Marija Matušan

Kontakt: Tel.: 051/771-469; e-mail: uo.rab@hok.hr

Brza navigacija