Upišite se u bazu

Search
Close this search box.

Cehovi

Osnovni oblik strukovnog organiziranja i stručnog rada na razini Udruženja, radi usklađivanja i rješavanja stručnih pitanja gospodarske grane kojoj obrtnik pripada, su cehovi.

Zadaci cehova su da brinu, razmatraju i odlučuju na svojim sjednicama o stručnim pitanjima i ostalim problemima i zadaćama koje se odnose na gospodarsku granu djelatnosti koju ceh zastupa.

Predstavnici cehova zastupaju interese ceha u cehovima pri Područnoj obrtničkoj komori. Na razini Udruženja obrtnika Rab djeluju slijedeći cehovi:

  • Ceh proizvodnog obrta
  • Ceh uslužnog obrta i obrta za intelektualne usluge gospodarskog karaktera
  • Ceh frizera i kozmetičara
  • Ceh ugostitelja i turističkih djelatnika
  • Ceh trgovine
  • Ceh prijevoznika
  • Ceh za ribarstvo i akvakulturu

Organiziranost rada u cehovima  je dobrovoljna.

CEH PROIZVODNOG OBRTA

CEH USLUŽNOG OBRTA I OBRTA ZA INTELEKTUALNE USLUGE GOSPODARSKOG KARAKTERA

CEH FRIZERA I KOZMETIČARA

CEH UGOSTITELJA I TURISTIČKIH DJELATNIKA

CEH TRGOVINE

CEH PRIJEVOZNIKA

CEH ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURU

Brza navigacija