Upišite se u bazu

Search
Close this search box.

Predsjednik

Predsjednik Udruženja predstavlja i zastupa Udruženje, a odgovoran je za zakonitost njegovog rada.
Predsjednik Udruženja predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora te usklađuje aktivnosti tijela i oblike organiziranja i rada unutar Udruženja.
Predsjednik Udruženja brine se da rad tijela Udruženja bude u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Udruženja, zakonom i interesima članova Udruženja, te surađuje sa tijelima jedinica lokalne samouprave, udruženjima obrtnika i drugim tijelima i institucijama.
Predsjednika Udruženja raspoređuje sredstva unutar financijskog proračuna Udruženja i naredbodavac je za njegovo izvršenje, te odlučuje o potrebi službenih putovanja članova Udruženja.
Dužan je osigurati provedbu odluka tijela HOK-a, POK-a i Udruženja, obavlja i druge poslove određene Statutom i drugim općim aktima Udruženja.
Predsjednik Udruženja može svoje pojedine ovlasti prenijeti na druge osobe.
Predsjednik Udruženja ne može biti član Upravnog ni Nadzornog odbora Udruženja.
Predsjednika imenuje i razrješava Skupština iz redova članova Udruženja.


Željko Dumičić je predsjednik Udruženja obrtnika Rab u mandatu 2022.- 2026. godine.


Riječ predsjednika:

Dobrodošli na stranice Udruženja obrtnika Rab. Naša osnovna zadaća je pružiti što kvalitetnije usluge svojim članovima, promicati i štititi njihove interese i upravo iz tog razloga je otvorena ova web stranica s namjerom da postane središnji virtualni informativni servis koji će obrtnicima pružati korisne informacije i savjete.

Udruženje obrtnika Rab broji oko 700 obrtnika koji su rašlanjeni u 7 cehova: ugostiteljstvo, ribarstvo, ceh proizvodnih obrta i obrta za intelektualne usluge gospodarskog karaktera, ceh uslužnih obrta, frizeri i kozmetičari, trgovina i prijevoz. U našem radu nastojimo pratiti interese obrtnika i pokretati inicijative za izmjenom propisa koji će stvoriti što bolje uvjete poslovanja u našem djelokrugu rada.

Udruženje obrtnika promiče, usklađuje , zastupa i predstavlja zajedničke interese članova Udruženja pred tijelima lokalne samouprave, drugim tijelima i organizacijama. Naravno stojimo i na raspolaganju za savjet i pomoć svakom stanovniku otoka Raba koji želi otvoriti obrt i obrtnicima u pravnim i financijskim informacijama pri vođenju obrta.

Ujedno se nadam da će naša web stranica objavljenim informacijama udovoljiti potrebama svih korisnika, onih koji promišljaju o otvaranju obrta-našim potencijalnim članovima ili građanima – potrošačima naših proizvoda ili korisnicima naših usluga.

Ovaj web je pokrenut zbog vas.

Predsjednik: Željko Dumičić

Brza navigacija