Upišite se u bazu

Search
Close this search box.

Grad Rijeka objavio Javni poziv za dodjelu nepovratnih potpora poduzetnicima po mjeri Subvencioniranje uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje

Grad Rijeka objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih potpora poduzetnicima po mjeri Subvencioniranje uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje, sistematiziranoj u Općem programu mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke.

Nepovratne potpore dodjeljuju se poduzetnicima za troškove uvođenja digitalnih alata u poslovanje, a sve sa ciljem unaprjeđenja odlučivanja, upravljanja, odnosno poboljšanja poslovnih procesa.

Za realizaciju Javnog poziva u proračunu Grada Rijeke u 2024. godini osigurano je 120.000,00 eura.
Potpore se odobravaju u visini od 50% prihvatljivih troškova, a u iznosu od najmanje 300,00 eura do najviše 2.700,00 eura.

Pravo podnošenja prijave imaju subjekti malog gospodarstva utvrđeni zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području grada Rijeke.

Prijave na Javni poziv zaprimaju se isključivo putem portala eUsluge Grada Rijeke u rubrici Poduzetništvo, odnosno Informacijskog servisa Grada Rijeke (on-line prijava/e-obrazac), gdje postoje detaljne upute o postupku podnošenja prijava.

U postupku provođenja Javnog poziva, sve pristigle prijave boduju se na temelju kvalitativnih kriterija utvrđenih u Javnom pozivu, a na temelju čega će se definirati rang lista prijavitelja, odnosno utvrditi korisnici subvencija.

Prijave na Javni poziv zaprimaju od 27. svibnja 2024. godine u 08,00 sati do 14. lipnja 2024. godine do 16,00 sati.

Minimalni iznos pojedinačnog računa mora biti isti ili veći od 130,00 eura bez PDV-a.

U slučaju nepotpune ili nejasne prijavne dokumentacije, Odjel će u postupku administrativne provjere prijava iste odbaciti, odnosno neće biti moguća naknadna dopuna dokumentacije.

Sve dodatne informacije u svezi Javnog poziva mogu se dobiti na tel:   209-214, 209-592 i 209-588 ili putem e-maila: dario.dobrilovic@rijeka.hr, verica.sabo@rijeka.hr i lorena.sasa@rijeka.hr

Povezane novosti

Grad Rijeka objavio Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija poduzetnicima početnicima
Sukladno Općem programu mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke, Grad Rijeka objavljuje javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija po mjeri Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika. Javni poziv dostupan je putem poveznice: Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija po mjeri Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika Poduzetnici početnici bitan su segment […]
Javni pozivi – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je dva javna poziva na koje se obrtnici mogu prijaviti kao prijavitelji – korisnici sredstava Fonda. Predmet javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje aktivnosti koje doprinose edukaciji i informiranju javnosti. Cilj ovog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji […]
Osnovan Fond obrtničke pomoći Obrtničke komore Primorsko-goranske županije
Danas je u Rijeci javnosti predstavljen Fond obrtničke pomoći, osnovan odlukom Upravnog odbora Obrtničke komore Primorsko-goranske županije s ciljem pružanja pomoći obrtnicima, za vrijeme od 1. do 42. dana privremene nesposobnosti za rad i to refundiranjem dijela troškova za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Fondu su pored Komore pristupila sva pripadajuća udruženja obrtnika Obrtničke komore PGŽ […]