Upišite se u bazu

Search
Close this search box.

Paket pomoći za MSP-ove

Europska komisija je u rujnu objavila Paket pomoći za MSP-ove (mala i srednja poduzeća) kojem je namjera pružanje potpore MSP-ovima u neizvjesnom gospodarskom okruženju.

Paket sadrži devetnaest mjera za rješavanje tri glavna izazova s kojima se MSP-ovi suočavaju (administrativno opterećenje, financiranje poslovanja i nedostatak vještina), a usmjeren je na postizanje vrlo konkretnih ciljeva:

1. pružanje poticajnog regulatornog okvira (smanjenje zahtjeva za izvješćivanje, pojednostavnjenje poreza, digitalizacija),

2. poticanje likvidnosti (pristupačnije i održivo financiranje, rješavanje problema kašnjenja u plaćanju te iskorištavanje mogućnosti koje nude programi EU-a),

3. omogućavanje pristupa kvalificiranom osoblju (uspostava baze talenata EU-a i uključivanje na tržište rada kvalificiranih državljana trećih zemalja te mladih, žena i osoba s invaliditetom čiji je potencijal visok a neiskorišten).

O Paketu se očitovao i SMEunited, udruženje europskih malih i srednjih poduzeća koje zastupa njihove interese pred institucijama Europske unije. SMEunited je u očitovanju predložio nekoliko mjera za ublažavanje pritiska na MSP-ove kako bi se u njihovom poslovanju stvorio prostor za provedbu dvostruke tranzicije. U prijedlozima je rečeno da Komisija pri stvaranju politika i propisa mora slijediti načelo Počnimo od malih (poduzeća), da će rok za plaćanja od 30 dana revidirane Direktive o zakašnjelim plaćanjima biti provođen ako će države članice imati stroža pravila provedbe i mogućnost za sektorske sporazume te da je potrebno MSP-ovima olakšati pristup nadmetanju u natječajima javne nabave. Što se tiče rješavanja problema nedostatka vještina, SMEunited smatra da se trebaju provoditi nacionalni programi strukovnog osposobljavanja u koje moraju biti uključene organizacije MSP-ova, kao i u prilagođeno osposobljavanje i mentorstvo za poduzetnike tijekom cijelog poslovnog ciklusa poduzeća. S obzirom na to da se MSP-ovi već desetljećima suočavaju s nedostatkom kvalificiranog osoblja, trebalo bi poboljšati alate za utvrđivanje potreba za vještinama u različitim sektorima te osigurati da svi budu odgovarajuće kvalificirani za radna mjesta na tržištu.

U Komunikaciji Komisije stoji da su mala i srednja poduzeća ključna za gospodarsku i socijalnu strukturu Europe s obzirom na to da čine 99 % svih poduzeća u Europskoj uniji, da osiguravaju dvije trećine radnih mjesta u privatnom sektoru, da su duboko ugrađena u lokalne zajednice te ključna za zelenu i digitalnu tranziciju Europe i njezino dugoročno blagostanje. Kao takva, imaju važno mjesto u politikama Komisije koja će im u okviru tekućeg Višegodišnjeg financijskog okvira (2021. – 2027.) i instrumenta NextGenerationEU omogućiti sredstva u iznosu preko od 200 milijardi eura.

Komunikaciju Europske komisije o Paketu pomoći za MSP-ove možete pronaći putem poveznice.

Izvor: HOK

Povezane novosti

Program “Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo” za 2024. godinu
Ministarstvo gospodarstva objavilo je Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2024. godinu. Programom “Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ dodjeljuju se bespovratna sredstava namijenjena poticanju ciljanih programa obrazovanja za obrtništvo koji osiguravaju kvalitetne i motivirane kadrove u svrhu jačanja konkurentnosti, poticanja produktivnosti te rasta i razvoja obrtništva.Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu […]
Sve informacije o Fondu obrtničke pomoći
Početkom lipnja 2024. godine osnovan je Fond obrtničke pomoći obrtnicima – članovima Obrtničke komore Primorsko-goranske županije, kao “pilot” projekt Komore i pripadajućih udruženja obrtnika. Fond je osnovan s ciljem pomoći obrtnicima, za vrijeme od 1. do 42. dana privremene nesposobnosti za rad (bolovanja), refundiranjem dijela troškova za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, i to za period […]
Grad Rijeka objavio Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija poduzetnicima početnicima
Sukladno Općem programu mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke, Grad Rijeka objavljuje javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija po mjeri Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika. Javni poziv dostupan je putem poveznice: Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija po mjeri Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika Poduzetnici početnici bitan su segment […]