Upišite se u bazu

Search
Close this search box.

Osnovan Fond obrtničke pomoći Obrtničke komore Primorsko-goranske županije

Danas je u Rijeci javnosti predstavljen Fond obrtničke pomoći, osnovan odlukom Upravnog odbora Obrtničke komore Primorsko-goranske županije s ciljem pružanja pomoći obrtnicima, za vrijeme od 1. do 42. dana privremene nesposobnosti za rad i to refundiranjem dijela troškova za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Fondu su pored Komore pristupila sva pripadajuća udruženja obrtnika Obrtničke komore PGŽ i to Udruženje obrtnika Rijeka, Udruženje obrtnika Opatija-Matulji-Lovran-Mošćenička Draga, Udruženje obrtnika Viškovo-Kastav-Klana-Jelenje, Udruženje obrtnika Crikvenica, Udruženje obrtnika Novi Vinodolski, Udruženje obrtnika Delnice, Udruženje obrtnika Vrbovsko, Udruženje obrtnika Čabar, Udruženje obrtnika Cres-Lošinj, Udruženje obrtnika otoka Krka i Udruženje obrtnika Rab. Komora i udruženja obrtnika time pokazuju zajedništvo i zajednički cilj – zalaganje u interesu i za prava obrtnika.

Radi se o “pilot” projektu Komore i pripadajućih udruženja obrtnika za pomoć članovima – obrtnicima, za vrijeme od 1. do 42. dana privremene nesposobnosti za rad (bolovanje), refundiranjem dijela troškova za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a to budući obrtnici do 42. dana privremene nesposobnosti za rad nemaju pravo na naknadu plaće, a istovremeno su obveznici plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje (izuzev u slučajevima propisanim zakonom, kada se naknada plaće isplaćuje od prvog dana privremene nesposobnosti na teret sredstava HZZO-a, jer tada pripada obrtniku od prvog dana privremene nesposobnosti).

Svi uvjeti i kriteriji za osnivanje Fonda obrtničke pomoći, za upravljanje istim kao i kriteriji za sufinanciranje i isplatu novčane pomoći obrtnicima propisani su „Pravilnikom Obrtničke komore Primorsko-goranske županije o Fondu obrtničke pomoći “. Fond obrtničke pomoći kao “pilot” projekt počeo je s djelovanjem 01. lipnja 2024.godine i osnovan je za 2024. godinu. Produljenje je moguće uz prethodne suglasnosti udruženja obrtnika i Komore o daljnjem sudjelovanju u Fondu.

Fond obrtničke pomoći koncipiran je na način da sredstva novčane pomoći iz Fonda može koristiti obrtnik koji u trenutku podnošenja zahtjeva Komori ispunjava slijedeće uvjete:

  • član je Komore, odnosno pripadajućeg matičnog udruženja obrtnika koje je pristupilo u Fond obrtničke pomoći, odnosno ima sjedište obrta registrirano na području nadležnosti udruženja
    obrtnika koje je član Fonda
  • nije u radnom odnosu kod drugog poslodavca (već sva prava i obveze iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja ostvaruje na temelju poslovanja vlastitog obrta)
  • privremeno je nesposoban za rad radi vlastite bolesti (koji ne koristi bolovanje iz nekog drugog temelja, sukladno odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju)
  • ima podmiren komorski doprinos
  • ima podmirene sve doprinose za obvezna osiguranja i to doprinose za mirovinsko osiguranje i doprinose za zdravstveno osiguranje, uključujući podmirene doprinose za vrijeme privremene nesposobnosti za rad za koje vrijeme podnosi zahtjev za sufinanciranje troškova (refundiranje) na ime doprinosa za obvezna osiguranja
  • ukoliko bolovanje traje neprekidno i najmanje 15 dana (isključivo radi bolesti obrtnika).

Obrtnik koji ispunjava uvjete, taksativno navedene, mjeru novčane pomoći, može koristiti samo jednom u kalendarskoj godini.

Fondom obrtničke pomoći upravlja Komora, sredstva fonda koriste svi obrtnici, članovi Komore i svih Udruženja obrtnika Komore i to do iskorištenja sredstava, neovisno o visini financijskog udjela pojedinog udruženja u Fondu.

Pilot projekt predstavlja nastojanje Komore i udruženja obrtnika da pomognu barem djelomično svojim članovima u situaciji kada im je najteže, kada zbog privremene nesposobnosti za rad nisu u mogućnosti obavljati svoj posao koji im predstavlja izvor egzistencije.

Ovisno o rezultatima koje „pilot“ projekt Fond obrtničke pomoći pokaže, predviđa se osnivanje Fonda i na razini Hrvatske obrtničke komore.

Povezane novosti

Program “Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo” za 2024. godinu
Ministarstvo gospodarstva objavilo je Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2024. godinu. Programom “Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ dodjeljuju se bespovratna sredstava namijenjena poticanju ciljanih programa obrazovanja za obrtništvo koji osiguravaju kvalitetne i motivirane kadrove u svrhu jačanja konkurentnosti, poticanja produktivnosti te rasta i razvoja obrtništva.Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu […]
Sve informacije o Fondu obrtničke pomoći
Početkom lipnja 2024. godine osnovan je Fond obrtničke pomoći obrtnicima – članovima Obrtničke komore Primorsko-goranske županije, kao “pilot” projekt Komore i pripadajućih udruženja obrtnika. Fond je osnovan s ciljem pomoći obrtnicima, za vrijeme od 1. do 42. dana privremene nesposobnosti za rad (bolovanja), refundiranjem dijela troškova za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, i to za period […]
Grad Rijeka objavio Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija poduzetnicima početnicima
Sukladno Općem programu mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke, Grad Rijeka objavljuje javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija po mjeri Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika. Javni poziv dostupan je putem poveznice: Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija po mjeri Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika Poduzetnici početnici bitan su segment […]