Upišite se u bazu

Search
Close this search box.

Nove obveze obrtnika od 1. siječnja 2016.

U organizaciji Hrvatske obrtničke komore i Obrtničke komore Primorsko-goranske županije, u petak, 12. veljače, održan je u Hotelu „Jadran“ u Rijeci seminar pod nazivom „Završni obračun i nove obveze obrtnika od 01.01.2016,“ kojem je nazočilo više od 100 obrtnika s područja Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije.

Porezni obveznici koji ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti (obrtnici, slobodna zanimanja i ostali obveznici koji dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga) dužni su podnijeti godišnju poreznu prijavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

Jedna od novosti odnosi se na određivanje mjesečnih predujmova poreza za sljedeću godinu. Ukinuto je plaćanje mjesečnih predujmova poreza na dohodak prema rješenju koje je izdavala Porezna uprava, te se za 2016. godinu mjesečni predujam utvrđuje i plaća na temelju podataka u podnesenoj godišnjoj poreznoj prijavi za 2015. godinu. Na temelju podataka o godišnjem dohotku iskazanom u poreznoj prijavi za 2015. godinu porezni obveznik će dijeljenjem s brojem mjeseci u kojima je obavljao djelatnost sam izračunati iznose mjesečnih predujmova koje treba uplaćivati u 2016. godini. Ovako izračunati predujam poreza na dohodak plaća se do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, sve do podnošenja sljedeće godišnje porezne prijave.

Sukladno novim poreznim pravilima obrtnici i ostali obveznici koji dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga morat će razliku poreza na dohodak i prireza po poreznoj prijavi platiti na dan predaje porezne prijave.

Osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost od koje utvrđuju dohodak na temelju poslovnih knjiga od 1. siječnja 2016. godine sami će utvrđivati i osnovicu i svote doprinosa za osobno osiguranje na temelju objavljenih podataka o propisanim osnovicama, te podnositi propisana izvješća (JOPPD obrazac). Dospijeće plaćanja doprinosa je 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

Obrtnicima koji porez plaćaju u paušalnom iznosu Porezna uprava će i dalje za svaku godinu izdavati rješenje o obvezi doprinosa.

Osobe koje obavljaju drugu djelatnost, odnosno obavljaju samostalnu djelatnost, a osigurane su po osnovi radnog odnosa ili temeljem neke druge osnove, obvezne su same obračunati i platiti godišnju obvezu doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, počevši s prijavom poreza na dohodak za 2015. godinu. Godišnja obveza doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti dospijeva na naplatu danom podnošenja godišnje porezne prijave.

Povezane novosti

Informacije vezane za podnošenje prijave putem www.radnacrno.hr
Obrtnička komora Primorsko-goranske županije, Obrtnička komora Istarske županije i Obrtnička komora Ličko-senjske županije,  zajedno su u travnju 2024.godine pokrenule pilot projekt putem nove internetske stranice www.radnacrno.hr, čime je, u suradnji sa Državnim inspektoratom, omogućena anonimna prijava neregistriranih djelatnosti. Ističemo nekoliko bitnih informacija kod podnošenja prijava: Podsjećamo na osnovni razlog pokretanja ove inicijative, a to je […]
Zračna luka Rijeka vratila prošlogodišnji Cjenik za visoko frekventne korisnike parkirališnog prostora
Zahvaljujući uspješnom prošlotjednom sastanku i konstruktivnim zaključcima domaćih i inozemnih turoperatora, turističkih agencija, prijevoznika i predstavnika UHPA-e, TZ Kvarnera i Obrtničke komore PGŽ, Zračna luka Rijeka vratila je prošlogodišnji Cjenik parkiranja za visokofrekventne korisnike. Ova odluka potvrđuje važnost dijaloga i suradnje između Obrtničke komore, drugih institucija i upravljačkih tijela. Zahvaljujemo svima koji su svojim angažmanom […]
ZL Rijeka novim cjenikom za 2024. ozbiljno ugrozila poslovanje turističkog sektora
Na inicijativu turističkih agencija i prijevoznika 3. svibnja 2024. u Rijeci održan je sastanak u vezi novog cjenika parkiranja za visoko frekventne korisnike parkirnog prostora na ZL Rijeka za 2024. Direktor Zračne luke Rijeka 3. travnja 2024. godine donio je novi cjenik parkiranja za visoko frekventne korisnike parkirnog prostora na ZL Rijeka za 2024. godinu, […]