Upišite se u bazu

Search
Close this search box.

Drugi Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području RH za 2023.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je drugi Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području RH za 2023.

Podnositelj smije podnijeti samo jednu prijavu i to za samo jednu provedbenu mjeru i samo za jedan prihvatljiv trošak unutar provedbene mjere.

Sredstava za dodjelu potpora u ukupnom iznosu od 2.127.880,87 eura osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu.

Sredstva iz ovog Javnog natječaja namjenska su i bespovratna.

Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi, uz intenzitet potpore, u okviru provedbene mjere:

 • Provedbena mjera 1: ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU I POSTROJENJA
  • Prihvatljiv trošak: Stroj ili postrojenje (pilansko postrojenje, sušionica, parionica, lakirnica) ili linija, te s njim povezan trošak dopreme, montaže, puštanja u probni rad i edukacija isključivo od istog dobavljača.
  • Intenzitet potpore: 70% od prihvatljivog troška
  • Iznos potpore po korisniku:
   • Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 5.000 eura
   • Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 100.000 eura
 • Provedbena mjera 2: ULAGANJE U PROIZVODNO – POSLOVNI OBJEKT
  • Prihvatljiv trošak: Izgradnja ili adaptacija ili rekonstrukcija jednog objekta (materijal i radovi izgradnje)
  • Intenzitet potpore: 70% od prihvatljivog troška
  • Iznos potpore po korisniku:
   • Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 10.000 eura
   • Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 100.000 eura
 • Provedbena mjera 3: ULAGANJE U INFORMACIJSKU I KOMUNIKACIJSKU TEHNOLOGIJU
  • Prihvatljiv trošak: Softver ili licenca ili nadogradnja postojećeg softvera
  • Intenzitet potpore: 70% od prihvatljivog troška
  • Iznos potpore po korisniku:
   • Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 3.000 eura
   • Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 30.000 eura
 • Provedbena mjera 4: ULAGANJE U PROMOTIVNE AKTIVNOSTI
  • Prihvatljiv trošak:
   • najam, uređenje sajamskog – izložbenog prostora i transport izložaka, od vanjskog pružatelja usluge, te promidžbeni materijal (letak, prospekt, katalog, plakat, brošura i ostalo) vezan za sudjelovanje na tom sajmu ili izložbi
   • ili promidžbeni materijal (letak, prospekt, katalog, plakat, brošura i ostalo)
   • ili usluga oglašavanja u novinama, časopisima, na televiziji i radiju te materijal za oglašavanje
  • Intenzitet potpore: 70% od prihvatljivog troška
  • Iznos potpore po korisniku:
   • Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 3.000 eura
   • Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000 eura

Prijava se sastoji od dva zasebna primjerka, izvornika i njegove preslike.

Izvornik:

 • mora sadržavati obavezne dokumente iz točke 10. ovog Javnog natječaja
 • svi dokumenti moraju biti jednostrano ispisani / kopirani
 • obrasci Ministarstva poljoprivrede moraju biti ispisani u boji
 • svi listovi u izvorniku moraju sadržavati ručnu oznaku lista počevši od Prijavnog obrasca
 • oznaka lista mora sadržavati redni broj lista kroz (/) ukupan broj listova u prijavi.

Preslika izvornika:

 • izvornik mora biti kopiran u jednom primjerku, i to crno-bijelo, jednostrano.

Oba primjerka prijave, izvornik i njegova preslika, moraju biti uvezani, i to s pomoću jamstvenika (trobojni konac), pričvršćenog naljepnicom na posljednjoj stranici prijave, s otiskom pečata podnositelja i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje / vlasnika tako da otisak pečata i potpis zahvaćaju dio naljepnice.

Prijava se dostavlja u zatvorenoj omotnici, preporučenom pošiljkom, na adresu davatelja potpore, uz obaveznu upisanu naznaku:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije

Planinska 2a, 10000 Zagreb

Drugi Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023.

– Ne otvarati prije službenog otvaranja –

Na omotnici mora biti naznačen naziv i adresa podnositelja prijave te datum i vrijeme predaje prijave u poštanski ured.

Datum i vrijeme predaje prijave u poštanski ured smatra se trenutkom podnošenja prijave na ovaj Javni natječaj.

Rok za podnošenje prijave počinje teći 21. kolovoza 2023. od 10:00:00 sati i istječe 4. rujna 2023. u 10:00:00 sati.

Cjelokupan tekst Javnog natječaja moguće je pronaći OVDJE. Izvorna objava: https://poljoprivreda.gov.hr/drugi-javni-natjecaj-za-dodjelu-potpora-male-vrijednosti-za-poticanje-razvoja-poduzetnicima-koji-obavljaju-djelatnosti-prerade-drva-i-proizvodnje-namjestaja-na-podrucju-republike-hrvatske-za-2023/6362

Povezane novosti

Program “Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo” za 2024. godinu
Ministarstvo gospodarstva objavilo je Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2024. godinu. Programom “Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ dodjeljuju se bespovratna sredstava namijenjena poticanju ciljanih programa obrazovanja za obrtništvo koji osiguravaju kvalitetne i motivirane kadrove u svrhu jačanja konkurentnosti, poticanja produktivnosti te rasta i razvoja obrtništva.Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu […]
Sve informacije o Fondu obrtničke pomoći
Početkom lipnja 2024. godine osnovan je Fond obrtničke pomoći obrtnicima – članovima Obrtničke komore Primorsko-goranske županije, kao “pilot” projekt Komore i pripadajućih udruženja obrtnika. Fond je osnovan s ciljem pomoći obrtnicima, za vrijeme od 1. do 42. dana privremene nesposobnosti za rad (bolovanja), refundiranjem dijela troškova za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, i to za period […]
Grad Rijeka objavio Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija poduzetnicima početnicima
Sukladno Općem programu mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke, Grad Rijeka objavljuje javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija po mjeri Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika. Javni poziv dostupan je putem poveznice: Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija po mjeri Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika Poduzetnici početnici bitan su segment […]