Upišite se u bazu

Search
Close this search box.

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanja i Javni poziv za dodjelu potpora za proširenje postojeće djelatnosti

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanja.

Ovaj javni poziv objavljuje se na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine (NN 20/21, dalje: Program) u cilju otvaranja novih radnih mjesta za osobe iz ciljne skupine Programa kroz davanje novčane potpore poslodavcima koji zapošljavaju navedene osobe.

Ciljnu skupinu Programa čine nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom.

Prihvatljivi podnositelji:

Za potporu mogu kandidirati obrti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, trgovačka društva i druge pravne osobe u stopostotnom privatnom vlasništvu s do 50 zaposlenih te zadruge s do 10 zaposlenih (dalje: podnositelji), čije je sjedište na području Republike Hrvatske, koji su registrirani i započeli s radom najkasnije u siječnju 2022. godine, a ujedno imaju podmirene sve obveze prema državi (porezi, doprinosi i svi drugi oblici dugovanja).

U obzir se uzimaju podnositelji koji tek otvaraju radna mjesta i oni koji su već zaposlili osobe iz ciljne skupine nakon 30. rujna 2022. godine, uz uvjet da je osoba iz ciljne skupine temeljem čijeg zapošljavanja poslodavac podnosi zahtjev za korištenje potpore bila nezaposlena najmanje 15 dana u trenutku podnošenja zahtjeva, odnosno najmanje 15 dana neposredno prije sklapanja ugovora o radu s poslodavcem ukoliko je riječ o osobi zaposlenoj nakon 30. rujna 2022.

Novčana potpora iznosi 6.636,14 eura (50.000,00 kuna) po zaposlenoj osobi iz ciljne skupine, a moguće je ostvariti potporu za zapošljavanje jedne do najviše tri osobe iz ciljne skupine, pri čemu ukupno isplaćen iznos potpore ne može prelaziti 19.908,42 eura (150.000,00 kuna).

U Državnom proračunu za 2023. godinu osigurana su sredstva za pozitivno rješavanje 5 do 16 zahtjeva po ovom javnom pozivu, čime se može poduprijeti zapošljavanje do 16 osoba iz ciljne skupine.

Zahtjevi se podnose na adresu:

Ministarstvo hrvatskih branitelja, Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb,

isključivo putem pošte ili osobno, putem urudžbenog ureda Ministarstva u uredovno vrijeme, u zatvorenoj omotnici

s naznakom „Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanja“.

Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom javnom pozivu traje do 1. lipnja 2023. godine, a svi će zahtjevi biti riješeni do kraja 2023. godine.

Zahtjevi zaprimljeni prije i nakon propisanog vremenskog roka objavljenog Poziva neće se uzimati u razmatranje.

Podnositelj zahtjeva obvezan je u sklopu prijavnog obrasca dostaviti valjanu adresu elektronske pošte (email) i kontakt broj vlasnika/odgovorne osobe. Odgovornost je podnositelja zahtjeva redovito pratiti primitak e-poruka putem poštanskog sandučića, uključujući i bezvrijednu e-poštu.

O formalnim uvjetima, potrebnoj dokumentaciji, postupku ugovaranja te o kontroli namjenskog korištenja sredstava potpore možete poručiti u cjelovitom dokumentu Javnog poziva.

Izvorni poziv i pristup obrascima možete pronaći OVDJE.

Također je objavljen i Javni poziv za dodjelu potpora za proširenje postojeće djelatnosti.

Za potporu po ovom pozivu mogu kandidirati mali poduzetnici, obrtnici i poljoprivrednici koji su bili korisnici Mjere samozapošljavanja iz programa Ministarstva hrvatskih branitelja namijenjenih stručnom osposobljavanju i zapošljavanju koji su se provodili u prethodnom razdoblju te koji nisu koristili ovu mjeru potpore u razdoblju od 2018. do 2022. godine.

Mali poduzetnici, obrtnici i poljoprivrednici, da bi sudjelovali u postupku dodjele novčane potpore namijenjene proširenju postojeće djelatnosti, pored ispunjavanja uvjeta prihvatljivosti podnositelja moraju ispunjavati i formalne uvjete propisane u Javnom pozivu.

Iznose potpora, prihvatljive i neprihvatljive troškove, potrebnu dokumentaciju, postupak ugovaranja te o kontroli namjenskog korištenja sredstava potpore možete poručiti u cjelovitom dokumentu Javnog poziva.

Zahtjevi se podnose:

Ministarstvu hrvatskih branitelja, Zagreb, Trg Nevenke Topalušić 1

isključivo putem pošte ili osobno, putem urudžbenog ureda Ministarstva u uredovno vrijeme, u zatvorenoj omotnici

s naznakom „Javni poziv za dodjelu potpora za proširenje postojeće djelatnosti“.

Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom pozivu traje do 1. lipnja 2023. godine. Svi zahtjevi bit će riješeni najkasnije do kraja 2023. godine.

Zahtjevi zaprimljeni prije i nakon propisanog vremenskog roka objavljenog javnog poziva neće se uzimati u razmatranje.

Podnositelj zahtjeva je obavezan u sklopu obrasca zahtjeva dostaviti valjanu adresu elektronskog računa (e-mail) i kontakt broj.

Odgovornost je podnositelja zahtjeva redovito pratiti primitak e-poruka putem poštanskog sandučića, uključujući i bezvrijednu e-poštu.

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih podnositelja zahtjeva, Ministarstvo ne može davati mišljenja o prihvatljivosti zahtjeva, aktivnosti ili troškova navedenih u poslovnom planu i proračunu prije donošenja prijedloga odluke od strane Stručnog tima.

Izvorni poziv i pristup obrascima možete pronaći OVDJE.

Povezane novosti

Grad Rijeka objavio Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija poduzetnicima početnicima
Sukladno Općem programu mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke, Grad Rijeka objavljuje javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija po mjeri Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika. Javni poziv dostupan je putem poveznice: Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija po mjeri Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika Poduzetnici početnici bitan su segment […]
Javni pozivi – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je dva javna poziva na koje se obrtnici mogu prijaviti kao prijavitelji – korisnici sredstava Fonda. Predmet javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje aktivnosti koje doprinose edukaciji i informiranju javnosti. Cilj ovog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji […]
Osnovan Fond obrtničke pomoći Obrtničke komore Primorsko-goranske županije
Danas je u Rijeci javnosti predstavljen Fond obrtničke pomoći, osnovan odlukom Upravnog odbora Obrtničke komore Primorsko-goranske županije s ciljem pružanja pomoći obrtnicima, za vrijeme od 1. do 42. dana privremene nesposobnosti za rad i to refundiranjem dijela troškova za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Fondu su pored Komore pristupila sva pripadajuća udruženja obrtnika Obrtničke komore PGŽ […]