Upišite se u bazu

Search
Close this search box.

Grad Rijeka objavio Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija poduzetnicima početnicima

Sukladno Općem programu mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke, Grad Rijeka objavljuje javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija po mjeri Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika.

Javni poziv dostupan je putem poveznice:

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija po mjeri Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika

Poduzetnici početnici bitan su segment poduzetništva koji donosi nove ideje te potiče zapošljavanje i konkurentnost na tržištu. S obzirom na specifičnosti ove kategorije u smislu početnih troškova poslovanja, važnosti za zapošljavanje te tendencije povećanja broja novoosnovanih poduzeća, Grad Rijeka dodjeljuje subvencije za poduzetnike početnike.

Za provedbu ovog Javnog poziva u Proračunu Grada Rijeke za 2024. godinu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 150.000,00 eura.

Subvencije se odobravaju u visini od 80% prihvatljivih troškova, a u iznosu od najmanje 500,00 eura do najviše 4.000,00 eura.

Minimalni iznos pojedinačnog računa mora biti isti ili veći od 100 eura bez PDV-a.

Nepovratne subvencije se dodjeljuju za pokriće dijela troškova izvršenog ulaganja pri pokretanju gospodarske aktivnosti, odnosno za: nabavu opreme, alata, inventara i zaštitnih sredstava, uređenje poslovnog prostora, izradu poslovnog plana, potrebnu izobrazbu za obavljanje osnovne djelatnosti, nabavu poslovnih softvera te izradu mrežne stranice i vizualnog identiteta tvrtke.

Prihvatljivi prijavitelji iz ovog Javnog poziva subjekti su malog gospodarstva utvrđeni zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem, na području grada Rijeke.

Također, prihvatljivi prijavitelji moraju biti u kategoriji poduzetnika početnika, upisani u odgovarajući registar poslovnih subjekata u razdoblju ne dužem od 2 godine do dana podnošenja prijave na Javni poziv.

Poduzetnikom početnikom prema ovom Javnom pozivu, smatra se poduzetnik (vlasnik/ci poslovnog subjekta) koji je po prvi put registrirao poslovni subjekt u Republici Hrvatskoj. Da bi prijavitelj konkurirao za sredstva iz Javnog poziva, isti mora imati najmanje jednog zaposlenog (ili biti samozaposlen) na određeno ili neodređeno vrijeme najmanje tri mjeseca prije podnošenja prijave na Javni poziv.

Javni poziv raspisuje se dana 20. lipnja 2024. godine, a prijave na isti zaprimaju se od 24. lipnja 2024. godine u 08,00 sati do 12. srpnja 2024. godine do 16,00 sati.

Prijave na Javni poziv podnose se Gradu Rijeci, Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte putem Informacijskog Servisa Grada Rijeke (on-line prijava) na e-obrascuSIT-24.

Upute za prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostupne su na portalu eUsluge Grada Rijeke u rubrici Poduzetništvo.

Kriteriji za ocjenu prijava odnose se na:

  • Primarnu djelatnost gospodarskog subjekta – prijavitelja
  • Usklađenost ulaganja prijavitelja sa Planom razvoja grada Rijeke 2021.-2027.
  • Poticanje mladih poduzetnika (do 29 godina)
  • Poticanje žena poduzetnica
  • Promicanje uključenosti ranjivih skupina te društveno odgovornog poslovanja

Prijavitelji na Javni poziv mogu ostvariti subvenciju temeljem samo jedne prijave.

Dodatne informacije mogu se dobiti na brojevima telefona: 051/ 209-592, 209-588 i 209-214.

Povezane novosti

Javni pozivi – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je dva javna poziva na koje se obrtnici mogu prijaviti kao prijavitelji – korisnici sredstava Fonda. Predmet javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje aktivnosti koje doprinose edukaciji i informiranju javnosti. Cilj ovog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji […]
Osnovan Fond obrtničke pomoći Obrtničke komore Primorsko-goranske županije
Danas je u Rijeci javnosti predstavljen Fond obrtničke pomoći, osnovan odlukom Upravnog odbora Obrtničke komore Primorsko-goranske županije s ciljem pružanja pomoći obrtnicima, za vrijeme od 1. do 42. dana privremene nesposobnosti za rad i to refundiranjem dijela troškova za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Fondu su pored Komore pristupila sva pripadajuća udruženja obrtnika Obrtničke komore PGŽ […]
Inovacijski vaučeri za MSP-ove
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga „Inovacijski vaučeri za MSP-ove“ (Referentni broj: PK.1.1.06.) u okviru Programa konkurentnosti i kohezija 2021.-2027. Poziv „Inovacijski vaučeri za MSP-ove“ provodi se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu trajnog poziva. Datum početka zaprimanja projektnih prijava je 10. lipnja 2024. godine u 11,00 sati, a […]