Korisne stvari

Korisni linkovi

Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)


Vlada RH. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavili su "Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)."

CILJEVI MJERE/PODJELA

a) Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost.

b) Potpore za očuvanje radnih mjesta
Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kod kojih je došlo do privremenog pada poslovnih aktivnosti i/ili ostvarenog gubitka u poslovanju te stjecanje potrebnih znanja i vještina radnika koje je potrebno pripremiti za tržište s obzirom na potencijalni gubitak radnog mjesta zbog poteškoća u poslovanju poslodavca.

c) Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca u prerađivačkoj industriji, najčešće u sektorima proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva, koji imaju poteškoća u poslovanju zbog smanjenja konkurentnosti prouzrokovanih tehnološkim promjenama u poslovnim procesima i preseljenjem proizvodnje u zemlje i regije s izuzetno niskim troškovima rada, nedovoljnim ulaganjima u tehnologiju te inovacije i njihovu komercijalizaciju uz nekonkurentnu radnu snagu.

TRAJANJE MJERE

a) Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) Od 01.03.2020. godine i dalje, a najduže do 3 mjeseca.

b) Potpore za očuvanje radnih mjesta:
Do 6 mjeseci.

c) Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva:

Najduže do 24 mjeseca ili do ispunjenja maksimalno dopuštenog de minimis iznosa od 200.000,00 EUR tijekom 3 fiskalne godine po pojedinom poduzetniku.

FINANCIRANJE MJERE
a) Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) Iznos od 3.250,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu Iznos do 1.625,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u nepunom radnom vremenu Srazmjerni dio iznosa od 3.250,00 kuna ili 1.625,00 kuna po radniku za vrijeme koje nisu radili prema Odluci Stožera civilne zaštite

b) Potpore za očuvanje radnih mjesta
Isplaćuje se potpora za skraćivanje radnog vremena kao razmjerni dio iznosa plaće za broj radnih sati za koje je radniku skraćeno radno vrijeme (maksimalno do 40% skraćenja radnog vremena i maksimalno do 40% iznosa bruto I plaće), a financira se najviše do iznosa minimalne plaće prema posebnom propisu.
Financira se ukupan trošak obrazovanja radnika.

c) Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva Način financiranja: Poslodavcu se isplaćuje subvencija u iznosu od 50% minimalne plaće uvećane za doprinose na osnovicu u iznosu od 2.366,41 kn za 2020. godinu.
Financira se ukupan trošak obrazovanja radnika.

Prilikom apliciranja za mjeru potrebno je podnijeti zahtjev. Obrazac zahtjeva možete pronaći u dijelu Potrebna dokumentacija i obrasci na poveznici http://mjere.hr/potpore-ocuvanje-radnih-mjesta-dokumentacija-obrasci/

Sve poveznice:
Obrazac zahtjev - potpore za očuvanje radnih mjesta (COVID - 19) http://mjere.hr/admin/wp-content/uploads/2020/03/1-obrazac-zahtjev-za-potpore-za-o%C4%8Duvanje-radnih-mjesta-NAJNOVIJI-20-03-2020-F.doc


Tablica - Popis radnika za koje se traži potpora (COVID - 19) http://mjere.hr/admin/wp-content/uploads/2020/03/Popis-radnika-za-koje-se-tra%C5%BEi-potpora-s-pripadaju%C4%87im-podacima.xlsx


Tablica - Popis radnika po mjerama APZ (COVID - 19) http://mjere.hr/admin/wp-content/uploads/2020/03/Popis-radnika-po-mjerama-APZ.xlsx


Izjava o točnosti podataka i razloga za korištenjem potpore (COVID - 19) http://mjere.hr/admin/wp-content/uploads/2020/03/Izjava-o-to%C4%8Dnosti-podataka-i-razloga-za-kori%C5%A1tenje-potpora.doc


Obrazac zahtjev - potpore za očuvanje radnih mjesta http://mjere.hr/admin/wp-content/uploads/2019/12/1-obrazac-zahtjev-za-potpore-za-o%C4%8Duvanje-radnih-mjesta.doc


Izjava o broju zaposlenih http://mjere.hr/admin/wp-content/uploads/2020/02/1-Izjava-o-broju-zaposlenih-2.doc


Izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti - potpore za očuvanje radnih mjesta http://mjere.hr/admin/wp-content/uploads/2019/12/1-Izjava-o-kori%C5%A1tenju-potpora-male-vrijednosti-potpore-za-o%C4%8Duvanje-radnih-mjesta.doc


Obrazac program – potpore za očuvanje radnih mjesta-skraćivanje radnog vremena http://mjere.hr/admin/wp-content/uploads/2019/12/1-Obrazac-program-potpore-za-o%C4%8Duvanje-radnih-mjesta-skra%C4%87ivanje-radnog-vremena.doc


Obrazac program – potpore za očuvanje radnih mjesta-obrazovanje radnika http://mjere.hr/admin/wp-content/uploads/2019/12/1-Obrazac-program-potpore-za-o%C4%8Duvanje-radnih-mjesta-obrazovanje.doc


Obrazac zahtjev - potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva http://mjere.hr/admin/wp-content/uploads/2020/02/1-obrazac-zahtjev-za-potpore-za-o%C4%8Duvanje-radnih-mjesta-tekstil-ko%C5%BEa-obu%C4%87a-odje%C4%87a.doc


Obrazac zahtjev obrazovanje - potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva http://mjere.hr/admin/wp-content/uploads/2019/12/1-Obrazac-zahtjev-obrazovanje-potpore-tekstil-i-ostalo.doc


Obrazac program - potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva http://mjere.hr/admin/wp-content/uploads/2019/12/1-Obrazac-program-potpore-za-o%C4%8Duvanje-radnih-mjesta-tekstil-odje%C4%87a-obu%C4%87a-ko%C5%BEa.docx


Izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti - potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva http://mjere.hr/admin/wp-content/uploads/2019/12/2-Izjava-o-kori%C5%A1tenju-potpora-male-vrijednosti-o%C4%8Duvanje-radnih-mjesta-tekstil-i-ostalo.doc

 
Ova internet stranica upotrebljava kolačiće radi analize korištenja internet stranica i unaprjeđenja Vašeg korisničkog iskustva. Kako biste upravljali postavkama kolačića, posjetite postavke kolačića.
Prihvaćam kolačiće