Korisne stvari

Korisni linkovi

Tijela udruženja


UPRAVNI ODBOR:

 

1. POLJAK IVICA
2. DEBELIĆ DUBRAVKO
3. KALOĆIRA DANIJEL
4. KRSTAČIĆ JOSIP
5. DEBELIĆ IVANKA

6. FAFLJA RENATO

 

SKUPŠTINA:

 

SEKCIJA UGOSTITELJA

 

SEKCIJA PROIZVODNOG I USLUŽNOG OBRTA

 

1.GODINIĆ JOSIP 1.BADURINA SANJIN
2.ŠAJBIĆ IVICA 2.JAŠKA RUŽICA
3.ŠPANJOL-PANDELO PERICA 3.NOVOTNY GORAN
4.PENDE DENIS 4.GUŠÄŒIĆ DAMIR
5.ŽIC MLADEN 5.PIJAŽA MIKELIĆ DAMIR

6.DUMIČIĆ ŽELJKO

 

SEKCIJA TRGOVACA

 

SEKCIJA PRIJEVOZNIKA

 

SEKCIJA RIBARA

 

1.KRSTINIĆ ŽARKO 1.PADOVAN MARIJAN 1.FRANKIĆ ROMANO

2.RUKAVINA VLADO

 

 

2.PERČINIĆ ZDENKO

 

SEKCIJA FRIZERA I KOZMETIČARA

 

1.KRSTINIĆ FRANCISKA